Otwórz wirtualne biuro w Polsce
Wybierz lokalizację biura

Księgowość

Dla naszych Klientów świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego, księgowości, kadr i płac, a także doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych):

 • zapisy w księgach handlowych,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • deklaracje VAT, VAT-UE, VAT-27
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje przebiegu pojazdu,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
 • rozliczenia transakcji wewnątrz wspólnotowych,
 • rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT,
 • kontrola płatności,
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i wprowadzanie ich do systemu bankowego,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie dokumentacji do banku.

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu:

 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z ZUS i urzędami,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • rozliczenia roczne.

Inne usługi:

 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • przygotowywanie biznesplanów i prognoz finansowych,
 • dokumenty do monitoringu kredytowego,
 • zeznania roczne PIT,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.